TenJu ( 天授 ) View my profile

Inspiration

posted on 08 May 2016 15:18 by neko-juli in INSPIRATIONS

รวบรวม บทความหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น 

เผื่อวันไหนที่เราต้องการ 

"ชีวิตนี้ไม่มีคำว่าทางตัน คำว่าพรุ่งนี้ คือหนทางใหม่เสมอ" ; เพจ จะว่ายังไงดีล่ะ (08/05/2016)

Recommend

Tags