TenJu ( 天授 ) View my profile

1st kiss

posted on 08 Jun 2015 15:46 by neko-juli in THOUGHT directory Diary
ว่ากันว่า
สิ่งที่เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะดีหรือร้าย
มักจะเป็นที่จดจำ 
 
ของเล่นชิ้นแรก
เพื่อนคนแรก 
รักแรก 
 
 
จูบแรก ก็เช่นกัน 

Recommend

Tags